بخش اردوها

بخش اردوها…

مجموعه فیوچرگولز در مقاطع جمع بندی کنکور اقدام به برگزاری اردوها میکند. زمان و اطلاعات این بخش از مجموعه متعاقبا اعلام خواهد شد.